Ochrana osobných údajov pri zanechávaní žiadostí o cenové ponuky na stránke SlovakEnergy.sk:

Úvod

SlovakEnergy.sk sa zaväzuje ochrane osobných údajov našich návštevníkov a klientov. Tento dokument podrobne popisuje, ako získavame, uchovávame a spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnú ľudia, ktorí zanechávajú žiadosti o cenové ponuky. Dodržiavame najvyššie štandardy ochrany osobných údajov a zabezpečujeme, že tieto údaje sú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi.

1. Zber osobných údajov

Na stránke SlovakEnergy.sk žiadame ľudí, ktorí chcú získať cenovú ponuku, aby nám poskytli niektoré osobné údaje, ktoré sú potrebné na vytvorenie takejto ponuky. Tieto údaje môžu obsahovať:

Meno a priezvisko
Telefonné číslo
Emailovú adresu
Oblasť alebo adresu, kde budú žiadať o pripojenie elektriny

Tieto údaje sú zbierané iba na základe dobrovoľného poskytnutia a s cieľom vytvoriť cenovú ponuku a umožniť komunikáciu s klientmi v súvislosti s ich požiadavkami.

2. Použitie osobných údajov

Osobné údaje zanechané pri žiadostiach o cenové ponuky sú použité výhradne na nasledujúce účely:

Na vytvorenie a zaslanie cenovej ponuky v súvislosti s elektrickým pripojením.
Na komunikáciu so záujemcami v súvislosti s ich žiadosťami a potrebami.
Na interné analýzy a zlepšenie našich služieb a ponúk.

3. Zdieľanie osobných údajov

SlovakEnergy.sk nezdieľa osobné údaje s tretími stranami bez vedomia a súhlasu jednotlivca, ktorý poskytol tieto údaje. Osobné údaje môžeme zdieľať len v prípadoch, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi alebo s cieľom ochrany našich práv a majetku.

4. Uchovávanie údajov

Osobné údaje sú uchovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie uvedených účelov. Po dosiahnutí týchto účelov budú údaje buď odstránené alebo anonymizované, pokiaľ to neobmedzujú platné právne predpisy.

5. Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich aktualizáciu alebo vymazanie. Ak by ste chceli vykonávať tieto práva alebo mať otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte nás na [info@slovakenergy.sk].

6. Zabezpečenie údajov

SlovakEnergy.sk vynakladá všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov svojich návštevníkov a klientov pred neoprávneným prístupom, stratou, zmenou alebo šírením.

7. Aktualizácie ochrany osobných údajov

SlovakEnergy.sk si vyhradzuje právo aktualizovať túto politiku ochrany osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi a najlepšími postupmi v oblasti ochrany údajov.

Záver

SlovakEnergy.sk si zakladá na ochrane osobných údajov svojich klientov a záujemcov o cenové ponuky. Vaša spokojnosť a dôvera sú pre nás prioritou. Týmto zabezpečujeme, že osobné údaje sú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi a v snahe ochrániť vaše súkromie.