Energetické poradenstvo

Navrhneme pre vás inovatívne riešenia, ktoré optimálne vyvážia počiatočnú investíciu a efektivitu návratnosti.

Geodetické merania

Zabezpečíme profesionálne geodetické merania pre prípravu cenovej kalkulácie a projektovej dokumentácie.

Projektové inžinierstvo

Pripravíme kompletnú dokumentáciu od rozpočtu a finančného plánu cez stavebný projekt až po všetky povolenia.

Obnoviteľná energia

Implementujeme všetky dostupné technológie pre efektívnejšiu úsporu spotreby elektrickej energie.

Realizácia stavby

Postaráme sa o všetky výrobné procesy od stavebného povolenia, cez nákup materiálu až po realizáciu samotnej stavby.